Δευτέρα, 15 Δεκεμβρίου 2014

Πότε χρειάζεται λογοθεραπεία το παιδί μου;

     Στους περισσότερους γονείς, γεννάται αυτό το ερώτημα μόλις διαπιστώσουν ότι το παιδί τους μπορεί να έχει ένα μικρό πρόβλημα λόγου. Είναι λογικό να υπάρχει ανησυχία. Αρχικά, όμως, θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι το κάθε παιδί, έχει το δικό του ρυθμό ανάπτυξης. Δεν πρέπει να συγκρίνουν το παιδί τους με κάποιο άλλο στην ίδια ηλικία ή γενικότερα με το σύνολο των συνομηλίκων του στο σχολείο.
     Πολύ σημαντική λεπτομέρεια είναι ένα παιδί να ακούει καλά προκειμένου στο μέλλον να έχει μια φυσιολογική γλωσσική ανάπτυξη. Βασικό βήμα για τη πρόληψη πιθανών γλωσσικών δυσκολιών είναι ο ακουολογικός έλεγχος, ο οποίος μπορεί να πραγματοποιηθεί, από τις πρώτες κιόλας, εβδομάδες ζωής του βρέφους με την μέθοδο των Ωτακουστικών Εκπομπών. Η μέθοδος αυτή, βασίζεται στην εκπομπή ήχων προς το αυτί, το οποίο με τη σειρά του, σαν 'αντίδραση' παράγει τους δικούς του ήχους. Αυτό μας δείχνει ότι το βρέφος έχει φυσιολογική ακοή.
     Σε μεγαλύτερη ηλικία βέβαια, μπορεί να πραγματοποιηθεί ένα ακουόγραμμα το οποίο είναι ένα γράφημα όπου καταγράφεται η ικανότητα ακοής του κάθε αυτιού. Συγκεκριμένα για κάθε συχνότητα (Hz) καταγράφεται και ο ήχος με την ελάχιστη ένταση (dB) που μπορεί να ακούσει ο εξεταζόμενος.
     Αν η ακοή του παιδιού είναι φυσιολογική και παρουσιάζει κάποιες από τις παρακάτω δυσκολίες καλό θα ήταν ζητηθεί η βοήθεια ενός λογοθεραπευτή, ο οποίος είναι σε θέση να αξιολογήσει το στάδιο γλωσσικής ανάπτυξης του παιδιού.
  • Μπερδεύει ήχους μέσα στις λέξεις
  • Δυσκολεύεται να αρθρώσει σωστά κάποια φωνήματα (ξ,ψ, κλπ)
  • Έχει φτωχό λεξιλόγιο για την ηλικία του
  • Έχει φτωχό περιγραφικό λόγο
  • Κάνει γραμματικά και εκφραστικά λάθη
  • Σχηματίζει με δυσκολία προτάσεις
  • Αδυνατεί να ξεκινήσει μια φράση
  • Επαναλαμβάνει συλλαβές ή λέξεις
  • Κολλάει σε συγκεκριμένους ήχους

Καραχρήστος Ελευθέριος
Λογοθεραπευτής

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου