Υπηρεσίες

Το φάσμα των παθολογιών των οποίων αναλαμβάνω την πρόληψη, αξιολόγηση και θεραπεία είναι οι εξής:
 • Ειδική Γλωσσική Διαταραχή (SLI)
 • Γλωσσική Καθυστέρηση ή Ανωριμότητα
 • Διαταραχές λόγου σε φωνολογικό, συντακτικό, μορφολογικό επίπεδο
 • Διαταραχές λόγου σε επίπεδο περιεχόμενου και σημασιολογικό επίπεδο
 • Διαταραχές λόγου σε πραγματολογικό επίπεδο
 • Αρθρωτικές Διαταραχές
 • Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ)
 • Μαθησιακές δυσκολίες - Δυσλεξία
 • Σύνδρομο Ελλειμματικής Προσοχής – Υπερκινητικότητα
 • Διαταραχές φωνής
 • Δυσφαγία - Προβλήματα σίτισης
 • Νευρολογικές διαταραχές παιδιών, εφήβων και ενηλίκων (εγκεφαλικά, κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις)
Το πρόγραμμα θεραπείας είναι εξατομικευμένο και ανταποκρίνεται πάντα στις ανάγκες του κάθε ατόμου.Επίσης, στα πλάισια του θεραπευτικού προγράμματος, γίνονται τακτικά συναντήσεις με τους γονείς στις οποίες ενημερώνονται για τη πορεία του παιδιού - εφήβου και για το πως οι ίδιοι μπορούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα θεραπείας με στόχο την μεγαλύτερη βελτίωση της διαταραχής.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου