Κυριακή, 21 Δεκεμβρίου 2014

Σταδια Ανάπτυξης Λόγου

0-7 μηνών
 • Παράγει ήχους που θυμίζουν τη μητρική γλώσσα
 • Χρησιμοποιεί φωνητικούς και μη φωνητικούς τρόπους για να τραβήξει την προσοχή
 • Αντιδρά σε ήχους
 • Γελάει
7-18 μηνών
 • Κοιτάζει κάποια οικεία αντικείμενα και πρόσωπα όταν κάποιος τα ονοματίζει
 • Αντιδρά όταν ακούει το όνομά του
 • Κατανοεί απλές εντολές
 • Αρχίζουν και εμφανίζονται οι πρώτες του λέξεις (μαμά, μπαμπά κ.ά)
18-24 μηνών
 • Το λεξιλόγιό του εμπλουτίζεται (50-100 λέξεις)
 • Εκφράζεται συνδυάζοντας 2-3 λέξεις μαζί
 • Απαντά στην ερώτηση «Πως σε λένε;»
 • Αποκτά συνείδηση του σώματός του και μπορεί να κατανομάσει κάποια μέρη του
24-36 μηνών
 • Το λεξιλόγιό του αυξάνεται ραγδαία (200-300 λέξεις)
 • Είναι ικανό να εκφέρει τα μισά φωνήματα της μητρικής του γλώσσας
 • Οι προτάσεις μεγαλώνουν αλλά κυριαρχούν ρήματα και ουσιαστικά
 • Μπορεί να συμμετέχει σε συζητήσεις
 • Δείχνει ενδιαφέρον στο άκουσμα παραμυθιών
36-48 μηνών
 • Έχει πια κατακτήσει την πλειοψηφία των φωνημάτων
 • Διατυπώνει ερωτήσεις μερικής άγνοιας χρησιμοποιώντας λέξεις όπως: γιατί, πώς, πότε, πού
 • Ξεκινά να μιλά για καταστάσεις και αντικείμενα
 • Κατανοεί και χρησιμοποιεί πληθυντικό αριθμό, αντωνυμίες και άρθρα
 • Χρησιμοποιεί κάποιες λέξεις που δηλώνουν τόπο
 • Ξεχωρίζει και κατονομάζει μερικά χρώματα
 • Μπορεί και αυτοδιορθώνεται όταν κάνει λάθη στην ομιλία
48 μηνών-5 ετών
 • Το λεξιλόγιό τους εμπλουτίζεται ακόμα περισσότερο
 • Μιλά για καταστάσεις που δεν συμβαίνουν μπροστά του
 • Εκτελεί σύνθετες εντολές
 • Μαθαίνει μικρά ποιηματάκια
Μέχρι 6 ετών
 • Όλοι οι φθόγγοι πρέπει να εκφράζονται σωστά
 • Μπορεί να μιλήσει για το παρελθόν και το μέλλον και να χειριστεί με σιγουριά τον λόγο του
 • Καταλαβαίνει και κάνει αστεία
 • Κατανοεί κυριολεξίες, μεταφορές, παρομοιώσεις
 • Μαθαίνει γρήγορα τραγούδια και η ροή του λόγου του είναι συνεχής
 • Μπορεί και περιγράφει ένα γεγονός και μια ιστορία
Τα παραπάνω στάδια αποτελούν ένα μοντέλο τυπικής ανάπτυξης. Γνωρίζοντας όμως την προσωπικότητα και την μοναδικότητα του κάθε παιδιού δικαιολογούμε την έως ένα βαθμό απόκλιση απ’ αυτά.

Πηγή: Σύλλογος Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος (ΣΕΛΛΕ)

Δευτέρα, 15 Δεκεμβρίου 2014

Πότε χρειάζεται λογοθεραπεία το παιδί μου;

     Στους περισσότερους γονείς, γεννάται αυτό το ερώτημα μόλις διαπιστώσουν ότι το παιδί τους μπορεί να έχει ένα μικρό πρόβλημα λόγου. Είναι λογικό να υπάρχει ανησυχία. Αρχικά, όμως, θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι το κάθε παιδί, έχει το δικό του ρυθμό ανάπτυξης. Δεν πρέπει να συγκρίνουν το παιδί τους με κάποιο άλλο στην ίδια ηλικία ή γενικότερα με το σύνολο των συνομηλίκων του στο σχολείο.
     Πολύ σημαντική λεπτομέρεια είναι ένα παιδί να ακούει καλά προκειμένου στο μέλλον να έχει μια φυσιολογική γλωσσική ανάπτυξη. Βασικό βήμα για τη πρόληψη πιθανών γλωσσικών δυσκολιών είναι ο ακουολογικός έλεγχος, ο οποίος μπορεί να πραγματοποιηθεί, από τις πρώτες κιόλας, εβδομάδες ζωής του βρέφους με την μέθοδο των Ωτακουστικών Εκπομπών. Η μέθοδος αυτή, βασίζεται στην εκπομπή ήχων προς το αυτί, το οποίο με τη σειρά του, σαν 'αντίδραση' παράγει τους δικούς του ήχους. Αυτό μας δείχνει ότι το βρέφος έχει φυσιολογική ακοή.
     Σε μεγαλύτερη ηλικία βέβαια, μπορεί να πραγματοποιηθεί ένα ακουόγραμμα το οποίο είναι ένα γράφημα όπου καταγράφεται η ικανότητα ακοής του κάθε αυτιού. Συγκεκριμένα για κάθε συχνότητα (Hz) καταγράφεται και ο ήχος με την ελάχιστη ένταση (dB) που μπορεί να ακούσει ο εξεταζόμενος.
     Αν η ακοή του παιδιού είναι φυσιολογική και παρουσιάζει κάποιες από τις παρακάτω δυσκολίες καλό θα ήταν ζητηθεί η βοήθεια ενός λογοθεραπευτή, ο οποίος είναι σε θέση να αξιολογήσει το στάδιο γλωσσικής ανάπτυξης του παιδιού.
 • Μπερδεύει ήχους μέσα στις λέξεις
 • Δυσκολεύεται να αρθρώσει σωστά κάποια φωνήματα (ξ,ψ, κλπ)
 • Έχει φτωχό λεξιλόγιο για την ηλικία του
 • Έχει φτωχό περιγραφικό λόγο
 • Κάνει γραμματικά και εκφραστικά λάθη
 • Σχηματίζει με δυσκολία προτάσεις
 • Αδυνατεί να ξεκινήσει μια φράση
 • Επαναλαμβάνει συλλαβές ή λέξεις
 • Κολλάει σε συγκεκριμένους ήχους

Καραχρήστος Ελευθέριος
Λογοθεραπευτής

Τετάρτη, 10 Δεκεμβρίου 2014

Ανακοίνωση ΣΕΛΛΕ σχετικά με την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος του Λογοθεραπευτή

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Σύλλογος Επιστημόνων Λογοπαθολόγων – Λογοθεραπευτών Ελλάδος (ΣΕΛΛΕ) εκφράζει την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι ο υπουργός Υγείας κ. Βορίδης δεν έχει προβεί ακόμη στην υπογραφή του Προεδρικού Διατάγματος (ΠΔ) για την άδεια ασκήσεως του επαγγέλματος του Λογοθεραπευτή, παρότι το σχετικό σχέδιο που συντάχθηκε επί Υφυπουργίας κ. Αντωνίου Μπέζα έχει ήδη εγκριθεί από το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ).
Ταυτόχρονα εκφράζουμε δημοσίως την έντονη αντίθεσή μας για την πρόθεση του Υπουργείου να προσθέσει σε αυτό το στάδιο, νέα μεταβατική διάταξη με την οποία δίνει το δικαίωμα να συνεχίσουν να εργάζονται άτομα που ενδεχομένως δεν διαθέτουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, θέτοντας σε κίνδυνο την δημόσια υγεία και επιβαρύνοντας τον προϋπολογισμό του ΕΟΠΥΥ.

Τρίτη, 9 Δεκεμβρίου 2014

Η Λογοθεραπεία και ο ρόλος του Λογοθεραπευτή.

      Λογοθεραπεία είναι η επιστήμη της οποίας αντικείμενο είναι η πρόληψη, η διάγνωση και η αντιμετώπιση των διαταραχών λόγου, φωνής, ακοής, ομιλίας και μάσησης – κατάποσης, στα παιδιά, στους εφήβους και στους ενήλικες. Διαταραχές οι οποίες επηρεάζουν τη λεκτική και μη, επικοινωνία των ανθρώπων.Η αιτία αυτών των διαταραχών μπορεί να είναι εξελικτική, νευρολογική ή λειτουργικη.
Η έγκαιρη διάγνωση βοηθά σε μεγάλο βαθμό τη βελτίωση της εικόνας του ατόμου που φέρει τη διαταραχή.
    Ο λογοθεραπευτής, είναι ο ειδικός που φέρει την ευθύνη της πρόληψης, αξιολόγησης, θεραπείας και  των διαταραχών αυτών. Μερικά παραδείγμαα είναι τα εξής: 

 1. Αρθρωτικές διαταραχές
 2. Διαταραχές κατανόησης & έκφρασης (Αφασία)
 3. Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ)
 4. Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες
 5. Διαταραχές φωνής
 6. Διαταραχές ροής της ομιλίας (Τραυλισμός)

Καραχρήστος Ελευθέριος
Λογοθεραπευτής