Κυριακή, 21 Δεκεμβρίου 2014

Σταδια Ανάπτυξης Λόγου

0-7 μηνών
 • Παράγει ήχους που θυμίζουν τη μητρική γλώσσα
 • Χρησιμοποιεί φωνητικούς και μη φωνητικούς τρόπους για να τραβήξει την προσοχή
 • Αντιδρά σε ήχους
 • Γελάει
7-18 μηνών
 • Κοιτάζει κάποια οικεία αντικείμενα και πρόσωπα όταν κάποιος τα ονοματίζει
 • Αντιδρά όταν ακούει το όνομά του
 • Κατανοεί απλές εντολές
 • Αρχίζουν και εμφανίζονται οι πρώτες του λέξεις (μαμά, μπαμπά κ.ά)
18-24 μηνών
 • Το λεξιλόγιό του εμπλουτίζεται (50-100 λέξεις)
 • Εκφράζεται συνδυάζοντας 2-3 λέξεις μαζί
 • Απαντά στην ερώτηση «Πως σε λένε;»
 • Αποκτά συνείδηση του σώματός του και μπορεί να κατανομάσει κάποια μέρη του
24-36 μηνών
 • Το λεξιλόγιό του αυξάνεται ραγδαία (200-300 λέξεις)
 • Είναι ικανό να εκφέρει τα μισά φωνήματα της μητρικής του γλώσσας
 • Οι προτάσεις μεγαλώνουν αλλά κυριαρχούν ρήματα και ουσιαστικά
 • Μπορεί να συμμετέχει σε συζητήσεις
 • Δείχνει ενδιαφέρον στο άκουσμα παραμυθιών
36-48 μηνών
 • Έχει πια κατακτήσει την πλειοψηφία των φωνημάτων
 • Διατυπώνει ερωτήσεις μερικής άγνοιας χρησιμοποιώντας λέξεις όπως: γιατί, πώς, πότε, πού
 • Ξεκινά να μιλά για καταστάσεις και αντικείμενα
 • Κατανοεί και χρησιμοποιεί πληθυντικό αριθμό, αντωνυμίες και άρθρα
 • Χρησιμοποιεί κάποιες λέξεις που δηλώνουν τόπο
 • Ξεχωρίζει και κατονομάζει μερικά χρώματα
 • Μπορεί και αυτοδιορθώνεται όταν κάνει λάθη στην ομιλία
48 μηνών-5 ετών
 • Το λεξιλόγιό τους εμπλουτίζεται ακόμα περισσότερο
 • Μιλά για καταστάσεις που δεν συμβαίνουν μπροστά του
 • Εκτελεί σύνθετες εντολές
 • Μαθαίνει μικρά ποιηματάκια
Μέχρι 6 ετών
 • Όλοι οι φθόγγοι πρέπει να εκφράζονται σωστά
 • Μπορεί να μιλήσει για το παρελθόν και το μέλλον και να χειριστεί με σιγουριά τον λόγο του
 • Καταλαβαίνει και κάνει αστεία
 • Κατανοεί κυριολεξίες, μεταφορές, παρομοιώσεις
 • Μαθαίνει γρήγορα τραγούδια και η ροή του λόγου του είναι συνεχής
 • Μπορεί και περιγράφει ένα γεγονός και μια ιστορία
Τα παραπάνω στάδια αποτελούν ένα μοντέλο τυπικής ανάπτυξης. Γνωρίζοντας όμως την προσωπικότητα και την μοναδικότητα του κάθε παιδιού δικαιολογούμε την έως ένα βαθμό απόκλιση απ’ αυτά.

Πηγή: Σύλλογος Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος (ΣΕΛΛΕ)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου